Tuesday, 30 September 2014

പാര്‍ട്ട് ടൈം ഉര്‍ദ്ദു അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഹോണറേറിയം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊഫോര്‍മ 01/10/2014 നുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്


No comments:

Post a comment